canvasPicasso - Användarvillkor


- Världens första workshop för Canvas entusiaster
Kundvagn:
0 Canvastavlor
Canvas Studio:
0 Bilder
Live Chatt: Lämna meddelande
Tel Support:
031-78 59 220
- Lägst pris, Högst kvalitet!
- Vi skickar inom 24h.
- Över 100 specialeffekter!
- 3D Showroom
(Rotera canvastavlan i 3D)


canvasPicasso - Användarvillkor


Välkommen till canvasPicasso.com (nedan kallad 'canvasPicasso'). Genom att använda vår webbplats godkänner du ( 'du' hänvisar till användaren eller betraktaren på vår hemsida) accepterar du följande villkor, som kan uppdateras av oss från tid till annan utan meddelande till dig.


Beskrivning av tjänsten


canvasPicasso erbjuder användarna tillgång till en uppsättning tjänster inom området digital fotoretuschering för framkallning av canvastavlor.

Åldersgräns


Du måste vara minst 13 år för att använda vår tjänst, eller ha föräldrarnas tillstånd. Är du under 18 år måste du ha målsmans skriftliga tillåtelse för att beställa. Vi förebehåller oss rätten att utan förvarning ändra våra villkor.


Upphovsrätt


Vi respekterar andras egendom och ber användarna att göra detsamma. Genom att skicka en digital bild bekräftar du att du äger upphovsrätten och / eller har erhållit tillstånd från upphovsrättsinnehavaren att ändra bilden. Om du som användare gör intrång i immateriella rättigheter, kan vi vårt gottfinnande och under lämpliga förhållanden säga upp ditt konto eller förhindra tillgång till tjänsten. Om du tror att ditt arbete har kopierats på ett sätt som inkräktar på din upphovsrätt, vänligen kontakta oss på följande adress och lämna alla relevanta uppgifter: support@canvasPicasso.com

canvasPicasso kommer inte att anta någon upphovsrätt upplagda bilder, före eller efter det att de ändras av tjänster som finns på webbplatsen.

Allt innehåll, titel, design och andra frågor i anslutning till området inklusive tjänsten är skyddade enligt gällande upphovsrätt. Du får inte kopiera eller ändra HTML-koden används för att generera webbsidor på webbplatsen.


Sekretesspolicy


Information om dig i samband med registrering, medlemskap och andra relaterade områden är föremål för vår sekretesspolicy. För mer information, se vår sekretesspolicy.


Annonsörer


Webbplatsen kan innehålla reklam och sponsring. Annonsörer och sponsorer är skyldiga att se till att material som lämnats för införande på webbplatsen är korrekt och följer gällande lagstiftning. Vi är inte ansvariga för olagliga eller fel, felaktigheter eller problem i annonsörens eller sponsorn material.


Lagringsbegränsningar


Du erkänner att vi kan ändra förvaringsmöjligheter för ditt bidrag och / eller det antal dagar som vi kan behålla fotografiskt material du skickade till oss. Du samtycker till att vi inte har något ansvar för radering eller underlåtelse.


Gottgörelse


Du samtycker till att gottgöra och hålla oss andra partners samt anställda, skadeslösa från anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, från tredje part på grund av eller i anledning av innehållet, din användning av tjänsten, dina gästers aktiviteter, din anslutning till Tjänsten, ditt brott mot Användarvillkoren, eller ditt brott mot någon i ett annat, oavsett om du är registrerad användare eller inte. Användaren är ensam ansvarig för sina handlingar när du använder tjänsten, inklusive men ej begränsat till, kostnader för tillgång till Internet.


Internationell användning


Du accepterar att följa alla tillämpliga nationella och internationella lagar, stadgar, förordningar och föreskrifter angående din användning av webbplatsen och innehåll och material som där sägs.


Ikraftträdandedatum: 2010-05-01, 2009


canvasPicasso | Kindgrensgatan 15 | 554 74 Jönköping | Sweden

Copyright © 2014 canvas Picasso.com. All rights reserved.